Editor in Chief

Sriyadi (Universitas Bina Sarana Informatika)

Editor

Eni Irfiani (Universitas Bina Sarana Informatika)

Hilda Amalia (Universitas Bina Sarana Informatika)

Agus Junaidi (Universitas Bina Sarana Informatika)

Haryani (Universitas Bina Sarana Informatika)