Reviewers

Asriyani Sagiyanto (Universitas Bina Sarana Informatika)

Widarti (Universitas Bina Sarana Informatika)

Yanti Rosalinah (Universitas Bina Sarana Informatika)